SİLVERLAB FOTOKİTAP YAZILIM SERVİSİ HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Silverlab Dijital Fotoğraf Baskı Çözümleri Ltd.Şti. Ebusuud Cad. Basım İş Hanı No: 47 D.201 34112 Sirkeci / İSTANBUL adresinde Silverlab Dijital Fotoğraf Baskı Çözümleri Ltd.Şti'nin markasıdır.

Silverlabfotokitap yazılımının (bundan sonra yazılım olarak adlandırılacaktır) ve/veya benimfotokitap.com.tr sitesi tarafından sunulan hizmetlerin (bundan sonra hizmet olarak adlandırılacaktır), Silverlab tarafından sunulan ürünlerin fotokitap,poster ve takvim (bundan sonra ürün olarak adlandırılacaktır) kullanımı, yazılımı kullananlar ve/veya hizmetten yararlananlar (bundan sonra kullanıcı olarak adlandırılacaktır) ile Silverlab Dijital Fotoğraf Baskı Çözümleri Ltd.Şti. (bundan sonra SilverlabLtd.Şti. olarak adlandırılacaktır) arasında akdedilen işbu sözleşme koşularına tabidir.

Kullanıcı yazılımı kullanmak ve/veya hizmetten yararlanmakla, Silverlab Ltd. Şti. ile kullanıcı arasındaki ilişkinin esasları ve gizlilik politikası ile hizmet şartlarına ilişkin işbu sözleşme hükümlerini bütünüyle okuduğunu kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen kullanım şartları sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yazılımı kullanma ve/veya hizmetten yararlanma, kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen kullanım şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır.

 1. Giriş
  • Kullanıcı, yazılımı kullanmak ve/veya hizmetten yararlanmakla aşağıda belirtilen şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen şartları kabul etmiyorsanız benimfotokitap.com.tr sitesini ve/veya yazılımı kullanmayınız.
  • Kullanıcıya sunulan hizmete ilişkin genel bilgi ile kullanım şartlarını içeren web sayfası içeriği SilverlabLtd.Şti tarafından kullanıcıya haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir. Kullanıcı, kullanıma devam ettiği sürece bu sayfada belirtilen kullanım şartları hakkında yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş sayılır. Kullanıcının bu şartları kabulü, kullanıcı ile SilverlabLtd.Şti arasında akdedilen bir sözleşme niteliğindedir. Kullanıcının yazılımı kullanma ve/veya hizmetten yararlanma hakkı, kullanım şartlarına uygun hareket ettiği sürece geçerli olacaktır.
 2. Yazılım
  • Kullanıcı, yazılımı yüklemeden, kullanmadan veya kopyalamadan ya da üçüncü kişilerle paylaşmadan önce aşağıda belirtilen kullanım koşullarını okuduğunu kabul eder. Yazılımın aşağıda belirtilen koşulları kabul etmeyenlerce yüklenmesi ve/veya kullanılması yasaktır.
  • Silverlab markasının sahibi SilverlabLtd.Şti kullanıcıya işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yazılımı yükleme ve kullanma yetkisi tanır.
  • Yazılım Lisanslarının Üreme ve Satışı Yasaktır.
  • Kullanıcı, ticari amaç gütmemek kaydıyla, yazılımı kopyalamakta ve başkaları ile paylaşmakta serbesttir.
  • Kullanıcı, SilverlabLtd.Şti'nin yazılı izni olmaksızın, yazılımı satamaz, kiralayamaz veya herhangi bir şekilde gelir elde etmek için kullanamaz.
  • Kullanıcının yazılıma ait kaynak kodlara ulaşması, yazılımın kaynak metni ve veri tabanı hakkında her türlü bilgiyi elde etmesi veya elde etmeye çalışması veya tersine mühendislik yapması yasaktır.
  • Bu sözleşmedeki herhangi bir hükmün ihlal edilmesi veya ihmal edilmesinin ihtimal dahilinde olması durumunda SilverlabLtd.Şti tüm yasal yollara başvurma ve dava açma hakkına sahiptir.
  • SilverlabLtd.Şti yazılımın veya benimfotokitap.com.tr sayfasının kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve/veya doğabilecek herhangi bir zarardan ve/veya kazanç kaybından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  • Kullanıcının yazılımı bilgisayara yüklemeden önce, yazılım lisans sözleşmesi detayları için yazılım paketi içinde yer alan Yazılım Lisans Sözleşmesine bakması gerekir.
 3. Sipariş Emrinin Verilmesi
  • Kullanıcının, SilverlabLtd.Şti tarafından sunulan ürün tasarım hizmetini kullanabilmesi, öncelikle yazılımı kendi bilgisayarına veya mobil cihazına (Tablet, Akıllı telefon) indirmesine bağlıdır.
  • Kullanıcı programı kendi bilgisayarlarına veya mobil cihazına (Tablet, Akıllı telefon)indirdikten sonra şahsına ait fotoğraf ve yazıları kullanarak istediği kitabı, takvim veya kartı tasarlayabilir. Kullanıcı programı her açışında güncelleme yapmak zorundadır. Güncelleme en güncel ürün ve fiyat listesine ulaşımı sağlar.
  • Kullanıcı kitap tasarımını müteakiben, program içinden gerekli sipariş ve ödeme bilgilerini girerek siparişini gerçekleştirir.
  • Kullanıcı tarafından sisteme girilen sipariş ve ödeme bilgileri kitapta kullanılacak resimlerle beraber dosyalanıp benimfotokitap.com.tr sitesine iletilir. Bu süre kullanıcının internet bağlantı hızına bağlı olarak siparişin alınmasından sonra 15-20 dakika sürebilir.
  • Sipariş bilgilerinin ve üründe kullanılacak verilerin tamamının kullanıcı tarafından benimfotokitap.com.tr sitesine iletilmesinden sonra, benimfotokitap.com.tr sitesi ulaştırılan dosyanın sorunsuz ulaştığını kontrol eder. Kontrolden sonra kullanıcıdan kredi kartıyla bedel tahsilatı gerçekleştirilir.
  • Bedel tahsilatı yapıldıktan sonra SilverlabLtd.Şti tarafından "Siparişiniz sorunsuz bir şekilde bize ulaşmış ve kredi kartından ücret tahsil edilmiştir" şeklindeki e-mail kullanıcıya iletilir.
  • E-mailin iletilmesinden sonra sipariş üretim aşamasına geçer. SilverlabLtd.Şti tarafından "siparişiniz sorunsuz bir şekilde bize ulaşmış ve kredi kartından ücret tahsil edilmiştir." şeklindeki e-mail kullanıcıya gönderilmeden sipariş alınmış sayılmaz.
  • Tamamlanan siparişe ilişkin tüm bilgiler 90 gün süre ile SilverlabLtd.Şti tarafından arşivlenir ve süre sonunda silinir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen veriler kullanıcının açık izni alınmaksızın herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
 4. Teslim
  • Sipariş edilen ürünlerin 7-10 iş günü içinde kullanıcıya ulaştırılması amaçlanmaktadır. Teslimatta herhangi bir gecikme kullanıcıya siparişi iptal etme ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunma ve/veya tazminat talep etme hakkı vermez.
  • Sipariş edilen ürünlerin teslimat sırasında herhangi bir hasara uğramaması için ürünler paketlenmiş halde taşıyıcıya teslim edilir. Paketlenmiş olarak taşıyıcıya teslim edilen ürünlere taşıyıcılar veya onların acenteleri tarafından verilebilecek zararlardan SilveralbLtd.Şti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  • Sipariş edilen ürünler anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile kullanıcıya ulaştırılır. Kargo ücreti kullanıcıya aittir. Kargo ücreti sipariş sırasında kullanıcıdan tahsil edilir.
 5. Sorumluluk
  • SilverlabLtd.Şti sipariş girilen verilerde oluşabilecek kayıplar ve/veya hasarlar nedeni ile herhangi bir sorumluluk altına girmez.
  • Sipariş edilen ürünün baskı kalitesi tamamen kullanıcı tarafından sisteme girilen görüntülerin çözünürlüğü ile ilgilidir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen görüntülerin çözünürlüğünün düşük olması durumunda sistem kullanıcıyı uyarır.
  • Kullanıcı, metin görüntüleri ve düzenleme de dahil olmak üzere ürün içeriğinin doğruluğunun kanıtlanmasından tek başına sorumludur. Kullanıcı ürün siparişi verdiği anda sipariş içeriğini onayladığını, siparişin verildiği şekilde basıma hazır olduğunu kabul eder.
 6. Telif Hakkı
  • SilveralbLtd.Şti, sipariş edilen ürünler ile ilgili fikri hak ihlallerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, yazılımın kullanımı ve/veya hizmetten yararlanma sırasında fikri haklara ilişkin yasal düzenlemelerin ihlali durumunda bu eylemlerin yasal sonuçlarından sadece ve tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul eder. Kullanıcı sipariş vermiş olduğu ürün üzerinde telif hakkı sahibi olduğunu ve/veya telif hakkı sahibinin açık yazılı onayını aldığını ve/veya bu ürün sebebiyle bir fikri hak ihlali gerçekleşmeyeceğini kabul ve garanti eder.
  • SilverlabLtd.Şti kullanıcı tarafından sipariş edilen dosyaların içeriğine ve/veya doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  • Kullanıcı, ürün siparişinde ve dağıtımında Türk Hukukuna ve/veya ürünün dağıtılacağı diğer tüm ülkelerin fikri hukuk kurallarına uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 7. Garanti
  • Kullanıcı ürüne ilişkin tüm şikayetlerini, ürünün kendisine tesliminden itibaren 14 gün içinde SilveralbLtd.Şti 'nin internet sitesinde bildirilen telefon numarasına iletir.
  • Yapılan bildirim üzerine yapılan değerlendirmede kullanıcı şikayeti haklı görülürse, SilverlabLtd.Şti kullanıcıya, verilen siparişin tekrar basımından ibaret olan yeni bir ürün sunar veya ürün basımı için yapılmış tüm maliyeti keserek bedel iade eder. Seçim hakkı SilverlabLtd.Şti'ye aittir. Basım hataları dışındaki herhangi bir kullanım hatasından veya uygunsuz şatlarda saklamadan kaynaklanan aşınma ve yıpranmadan SilverlabLtd.şti. sorumlu değildir.
 8. Genel
  • benimfotokitap.com.tr sitesi ve yazılım yasak içerik içerebilecek şekilde kullanılamaz. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip içerik yasak içerik olarak değerlendirilir.
   Yanıltıcı, pornografik, müstehcen, saldırgan, küçük düşürücü, küfür vb. kapsayan içerik
   a) Telif haklarına aykırı ve/veya hak sahibinin yazılı izni ve bilgisi olmadan kullanılan içerik
   b) Şahsiyet haklarına tecavüz teşkil eden içerik
   c) Virüs, bozuk dosya vb. zararlı kod içeren ve/veya hizmetin kullanımını güçleştirmeye veya engellemeye yönelik içerik ve bilgisayar kodları
   d) Yasadışı faaliyet özelliği taşıyan veya yasa dışı faaliyetleri teşvik edici nitelikteki içerik
  • Silverlab Ltd.Şti yazılımın ve/veya ürünün kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından yasadışı kullanımından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı sipariş ettiği ürüne ilişkin tüm telif haklarından tek başına sorumludur.
  • benimfotokitap.com.tr sitesi veya yazılım, sadece üyeliğe ilişkin tüm detayları ve doğru e-mail adresini belirten kişilerin kullanımına açıktır. Kullanıcının hizmetten yararlanması, istenen tüm bilgileri benimfotokitap.com.tr sitesine doğru eksiksiz ve güncel şekilde bildirmesine bağlıdır.
  • Reşit olmayan kişiler yazılımı ve benimfotokitap.com.tr sitesini sadece kredi kartı sahibi olan kullanıcı bir erginin izni ile kullanabilirler.
  • SilverlabLtd.Şti işbu sözleşmenin şartlarına aykırı davranma girişiminde bulunan veya bulunabilecek kişilerin benimfotokitap.com.tr sitesine ve yazılıma erişimini engelleme hakkını saklı tutar.
  • SilverlabLtd.Şti, benimfotokitap.com.tr sitesinde bulunan veya herhangi bir amaç için bu siteye sunulan materyallerin doğruluğu, güncelliği, performansı, bütünlüğü veya uygunluğu için bir teminat veya garanti sağlamaz. Bu tür bilgi ve materyallerin belirsizlik ve hatalar içerebileceğini kullanıcı kabul eder. Bu belirsizlikler ve yanlışlıklar SilverlabLtd.Şti'nin sorumluluğu dışındadır. SilverlabLtd.Şti yazılımın ve/veya hizmetin kullanımından ya da kullanılamamasından ve kullanıcı hesabının başkaları tarafından kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.
  • benimfotokitap.com.tr sitesinin,ürünlerinin ve servislerinin içinde yer alan bilgi veya materyalin kullanımına ilişkin tüm risk kullanıcıya aittir. SilverlabLtd.Şti bu konuda sorumluluk kabul etmez ve yükümlülük altına girmez.
  • SilverlabLtd.Şti kullanıcıya sunulan, tasarım, düzen, fontlar(yazı biçimleri) görünüm ve grafikleri de içerir şekilde, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm hizmetler ve materyaller üzerinde hak sahibidir. Bu hizmetlerin ve materyallerin işbu sözleşmede yer alan telif haklarına ilişkin kurallara aykırı şekilde kullanımı ve/veya kopyalanması yasaktır. Kullanıcı bu yazılımları kullandığında kendisine ayrıca bildirilmesine gerek olmaksızın yazılımın hak sahibinin kullanım şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
  • Yazılımın ve/veya hizmetlerin izinsiz ve kapsam dışı kullanımı hukuki ve cezai sorumluluk doğurur.
 9. İade Şartları

  İnternet sitemiz üzerinden yapılan satışlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine tabi satışlardır ve bu kanun-yönetmelikteki hükümleri uygulamaktadır.

  İade işlemlerinin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, Müşteri, siparişi kendisine teslim edildiği anda kargo yetkilisi ile beraber gönderiyi kontrol etmeli, kargo paketinde ya da üründe herhangi bir çatlama, kırılma, bozulma yada ezilme durumu varsa, ürünü teslim almadan iade etmelidir. Ürünü teslim aldıktan sonra, kargo tarafından, ürüne zarar verildiği iddiasıyla yapılan iade talepleri kabul edilmeyecektir.

  Cayma Hakkı

  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 'nin 8. Maddesine göre, müşteri, “Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.” . Buna göre, müşteri, ürünü aldıktan sonra, 7 gün içerisinde sebepsiz iade etme hakkına sahiptir.

  Cayma hakkından faydalanabilmek için;

  • İadenin, satın alınan ürünün ambalajı açılmadan, tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.
  • İade işlemlerinin gerçekleşmesinden önce müşteri,Ürün hakkındaki şikâyetini, info@ benimfotokitap.com.tr (Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır görebilmek için Javascript açık olmalıdır) adresine bildirmelidir.
  • Haktan faydalanmak için, satın alınan ürüne herhangi bir zarar gelmemesi ve ürünün tekrar satılabilecek durumda olması gerekir.
  • Müşteri, ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.
  • Müşterinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.

  Ayıplı Malın İadesi

  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 'un 4.Maddesine göre, “Tanıtım ve kullanma kılavuzunda yada reklam ve ilânlarında yer alan niteliklerine aykırı olan yada kullanım amacı bakımından tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Müşteri, malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıplı mal bildiriminde bulunursa, ürünü iade etme, bedel indirimi, ücretsiz değişim ya da ücretsiz onarım haklarından birine sahiptir".

  Ayıplı Mal bildiriminde bulunarak yukarıda belirtilen haklardan faydalanmak için;

  • Ürünün özellikleri, tanıtımında belirtilen özelliklerden farklıysa ya da, müşterinin üründen beklediği faydayı azaltan eksiklikler varsa, ürün, ayıplı mal sınıfına girer.
  • Müşteri, 30 gün içerisinde ayıplı mal bildiriminde bulunmalıdır.
  • Müşteri, ürünü göndermeden önce, Ürünü iade etmeden önce iade talep formunu doldurarak Firmamız yetkililerine durum hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Size, Firmamız teknik departmanı tarafından gönderilecek olan iade gönderim onayını aldıktan sonra, iade talep formunu doldurarak, ürünü kargo aracılığı ile tarafımıza gönderebilirsiniz. Onay bilgisi size telefon veya mail yoluyla bildirilecektir. İade Formu ‘nu doldurarak başvuruda bulunmalı ve başvurusu onaylanmadan ürünü göndermemelidir.
  • Ayıplı Mal bildiriminde, servis istasyonları veya ürünün ithalatçısı veya imalatçısı tarafından düzenlenen bir raporla kullanım hatasının bulunup bulunmadığı belirlenir. Kullanıcı hatasının olduğu tespit edilirse, müşteri, haklardan faydalanamaz.
  • İade Süresi : yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda, iade edilen ürünlerin bedelini, cayma hakkı veya ayıplı mal bildiriminin bize ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde iade edilir.
  • Kargo Ücreti: Cayma Hakkı kullanılarak iade edilen ürünler için kargo masrafı müşteriye aittir. Ayıplı Malların iadesinde ise, müşterilerimiz, ürünü, karşı ödemeli olarak gönderebilirler.

  Satın aldığınız herhangi bir ürünü orijinal ambalajında herhangi bir problem yoksa,ürünün kendisinde herhangi bir çatlak-kırık-deformasyon yoksa ve ürün ile ilgili olarak tedarikçi firmanın ürünle birlikte göndermiş olduğu garanti belgesinde yazılı koşulların yerine getirilmesi durumunda sorgusuz olarak ürünün size ulaşmasını müteakip 1 hafta içerisinde geri kabul etmektedir.Bu süre sonucunda yaptığınız başvurularınız maalesef olumsuz olarak değerlendirileceğinden siz sayın müşterilerimizin bu konudaki hassasiyetimizi anlayışla karşılamanızı diliyoruz.

  * Bu süreye ürünün bize ulaşma zamanı dahil değildir. İade isteminizi yaptığınız gün ile ürünü alış tarihiniz karşılaştırılacaktır. Geri gönderi kargo ücreti müşteriye aittir, herhangi bir sigortalı kargo şirketi ile gönderinizi yapabilirsiniz. Ödemeli gönderileriniz kesinlikle kabul edilmez, bu durumda ürün size geri döneceğinden 1 haftalık süre aşılır ve ürün iadeniz kabul edilmez.

  Ürün iadeniz onaylandıktan sonra ürün fiyat geri ödemeniz gönderi kargo ücreti hariç olacak şekilde size iade edilir. Bu süre 1 ila 2 haftayı bulabilmektedir.
Kategorilere göre ürün iadeleri ilgili bazı önemli noktalar: Tüm bu ve/veya farklı problemleriniz ile ilgili olarak konu başlığına ŞİKAYET yazdığınız bir e-maili info@ benimfotokitap.com.tr (Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresine atmanız yeterli). Yada direkt olarak 0352 331 39 29’u 9:00 - 18:00 saatleri arasında arayarak müşteri temsilcimizle görüşebilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz sorunun çözümü için sizinle en kısa zamanda kontak kuracaklardır.

 10. Anlaşmazlıkların Çözümü

  Yazılımın ve/veya hizmetlerin kullanımından doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 11. Gizlilik Politikası

  SilverlabLtd.Şti kullanıcıya ait bilgilerin gizliliğine önem verir. ‘Gizlilik Politikası' SilverlabLtd.Şti'nin kullanıcılardan aldığı bilgileri ne şekilde kullanabileceğini ortaya koyar. Aşağıda belirtilen gizlilik politikası kurallarının dikkatlice okunması kullanıcının kişisel bilgilerinin güvenliği ve hizmetten daha iyi yararlanması bakımından önemlidir.

  • Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği

   a) SilverlabLtd.Şti elde ettiği bilgiyi iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
   
b) SilverlabLtd.Şti bilgiyi sadece bu sözleşmede belirtilen amaçlar için toplar ve kullanır.
   
c) SilverlabLtd.Şti sadece hizmet amacına ve kapsamına uygun bilgileri toplar.
   
d) SilverlabLtd.Şti kullanıcı bilgilerinin doğru ve güncel tutulması için gerekli tüm tedbirleri alabilir.

   e) SilverlabLtd.Şti veri sahiplerinin kayıtlara erişimi, kayıtları güncellemesi veya verilere ulaşımının engellenmesi için gerekli tüm önlemleri alabilir.
   
f) SilverlabLtd.Şti kullanıcının özel tercihlerine ilişkin bilgileri kullanıcıya sunulan hizmetlerle ilgili olmak kaydıyla ve bu hizmetlerle ilgili olduğu ölçüde ve sürede elinde tutacaktır.
   
g) SilverlabLtd.Şti sadece aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kullanıcılara ait bilgileri işleme tabi tutma hakkına sahiptir.

   • Kullanıcıları bilgilendirmek kaydıyla ve kullanıcıların açıkça onay verdiği durumlarda,
   • Kullanıcı taleplerini gerçekleştirebilmek için, verilen bilgilerin işlenmesinin gerektiği durumlarda
   • İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda
   • Kamu yararının gerektirdiği hallerde veya işlemin resmi makamlar tarafından istenmesi durumunda,
   • Veriyi işlemeye SilverlabLtd.Şti'nin kanunen yetkili olduğu durumlarda
  • Hassas Bilgiler

   SilverlabLtd.Şti kullanıcıların ırklarına ve etnik kökenine, politik fikirlerine, dini ve felsefi inançlarına, sağlıklarına ve cinsel tercihlerine ilişkin bilgileri hiçbir şekilde kayıtlarında bulundurmaz ve işleme tabi tutmaz.

  • Yukarıda belirtilen içerikteki bilgilerin SilverlabLtd.Şti'nin bilgisi dışında sisteme yüklenmesi durumunda, söz konusu içerikle ilgili tüm sorumluluk hesap sahibine aittir. SilverlabLtd.Şti, kullanıcıların bu gibi eylemlerinin tespiti halinde ilgili bilgileri silme ve/veya kullanıcı hesaplarını kapatarak hizmetten faydalanılmasını engellemeye yönelik tedbirler alma hakkına sahiptir.

  • Çerezlerin Kullanımı

   SilverlabLtd.Şti kullanıcıların bilgisayarlarına belirli durumlarda çerez (cookie) yerleştirebilir. Çerezler benimfotokitap.com.tr sitesinden kullanıcı bilgisayarlarına gönderilen ve kullanıcılara özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır.

   SilverlabLtd.Şti aşağıda belirtilen durumlarda kullanım kolaylığı ve ek güvenlik amacıyla çerezleri kullanım hakkını saklı tutar. SilverlabLtd.Şti çerezleri kullanıcılara ait kişisel bilgileri ortaya çıkarmak için kullanmaz. Çerez kullanımını engellemek isteyen kullanıcı web tarayıcısının ayarlar bölümünden bu engellemeyi gerçekleştirebilir.

   • Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapması gereken bölümlere kolay ve hızlı erişimini sağlanması amacı ile,
   • Hizmete ilişkin kullanıcı tercihlerinin kayıtlı tutularak kullanıcıların gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile,
   • Çevrimiçi ve özelleştirilmiş içerikli bölümlerde özel bilgilerin nasıl görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile,
   • benimfotokitap.com.tr sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi amacı ile,
   • Çevirimiçi güvenlik önlemleri amacı ile
  • Bilgi Güvenliği

   Silverlab Ltd.Şti kullanıcı tarafından sisteme girilen bilgilerin güvenliğine önem verir ve bu amaçla aşağıdaki tedbirleri alır.

   • SilverlabLtd.Şti kullanıcı tarafından benimfotokitap.com.tr sitesine girilen bilgilerin güvenliği için gerekli her türlü fiziksel, elektronik ve yasal önlemleri alır.
   • SilverlabLtd.Şti kullanıcı tarafından sisteme girilen (kredi kartı bilgileri vb) önemli bilgileri Güvenlik Soket Katmanı teknolojisi (SSL) ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplar. Bu şekilde sisteme girilen bilgilerin internet üzerinden kötü niyetli kişilerce kullanılma ihtimali en düşük seviyeye indirgenmiş olur.
   • SilverlabLtd.Şti kullanıcılara ait kredi kartı bilgilerini, kredi kartı ile bedel tahsilatı gerçekleştirildikten sonra siler. İşlemler esnasında kredi kartı numarası, bankanın POS sistemine gönderilerek bedel tahsilâtı için kullanılır.
   • SilverlabLtd.Şti kullanıcıdan aldığı bilgilere, sadece hizmet amacına yönelik olarak ve ilgili personel tarafından erişilebilmesini sağlar.